Buthan / India 2011

9422 Dibrugarh piantagione di tè
930
9422 Dibrugarh piantagione di tè

Claudio STURB Notturni